Apdrošināšana

Pakalpojumu apmaksai varat izmantot apdrošināšanas polisi

AIWA Clinic sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

Pacientu iemaksu apmaksā visas minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Papildu informāciju par ārstniecības pakalpojumu apmaksu jūs varat saņemt savā apdrošināšanas iestādē.